Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 123
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2023 10 Privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 63 din 22.12.2022 privind implementarea proiectului Achiziția unui tractor dotat cu lamă de zăpadă, sărăriță și remorcă, comuna Blândești, județul Botoșani” în cadrul sesiunii M04/6B deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Valea Siretului de Sus” 06/02/2023
2023 11 Privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 05 din 26.01.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2023 06/02/2023
2023 9 Privind stabilirea salariilor de bază a personalului contractual (muncitori necalificati) ai Primăriei comunei Blândești conform prevederilor art. 11 și 38 a Legii – cadru nr. 153/2017 31/01/2023
2023 5 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2023 26/01/2023
2023 7 Privind acordul de principiu pentru aplicarea ȋn apelul competitiv de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de ȋnvătământ preuniversitar și a unităților conexe” din cadrul PNRR, Pilonul VI. Componenta C15 - Educație 26/01/2023
2023 8 Privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 26/01/2023
2023 4 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 26/01/2023
2023 3 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav ȋn anul 2022 sem. II angajați ai Primăriei comunei Blândești, județul Botoșani” 26/01/2023
2023 2 Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate ȋn anul 2023 de beneficiarii apți de muncă ai Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat munca ȋn folosul comunității 26/01/2023
2023 1 Privind aprobarea rețelei școlare propusă pentru anul școlar 2023-2024 la nivelul U.A.T. Comuna Blândești 26/01/2023
2022 67 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2022 22/12/2022
2022 64 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 22/12/2022
2022 65 Privind revocarea Hotărârii nr. 52 din 26.10.2022 a Consiliului Local al comunei Blândești 22/12/2022
2022 66 Privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile situate ȋn intravilanul satului Blândești, comuna Blândești , județul Botoșani 22/12/2022
2022 61 Privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Deică Mihai ȋn vederea achiziționării de materiale necesare pentru instalarea unei sobe ȋn camera de locuit 12/12/2022
2022 62 Privind revocarea Hotărârii nr. 59 din 28.11.2022 a Consiliului Local al comunei Blândești 12/12/2022
2022 63 Privind implementarea proiectului Achiziția unui tractor dotat cu lamă de zăpadă, sărăriță și remorcă, comuna Blândești, județul Botoșani” în cadrul sesiunii M04/6B deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Valea Siretului de Sus” 12/12/2022
2022 54 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2022 28/11/2022
2022 55 Privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole la nivelul comunei Blândești, județul Botoșani; 28/11/2022
2022 57 Privind organizarea unui proiect cultural-artistic „SĂ ÎMPĂRTĂȘIM TRADIȚII”- concurs online cu participarea copiilor din satele comunei Blândești 28/11/2022
1
2
3
4
5
6
7
Inainte