Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-15 din total: 15
1

Nr.Nume FisierAn

62 Privind donarea materialelor rezultate din demolarea imobilului situat în pc. 764, sat Blândești, comuna Blândești 2017
52 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești 2017
51 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești 2017
50 Privind întocmirea și depunerea unui proiect de achizitie cu Fonduri Europene a unui buldoexcavator dotat cu diverse utilaje” în cadrul sesiunii M04/6B deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Valea Siretului de Sus” 2017
49 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
61 Privind începerea demersurilor pentru achizitie bazin si executie foraje de mare adâncime; 2017
60 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 ; 2017
58 Privind aprobarea „ Strategiei de dezvoltare a comunei Blândești pentru perioada 2017-2023” 2017
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
65 HOTĂRÂRE privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 2017
64 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din 20.07.2017 a Consiliului Local Blândești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 2017
66 Privind aprobarea “Dispoziției de șantier”; „Notei de renunțare” și „Notei de comandă suplimentară” la obiectivul „Reparații scări, gard și cale de acces în incinta sediului Primăriei comunei Blândești, com 2017
64 Privind rectificarea Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2017 2017
63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 2017
53 Privind modificarea și completarea art. 1 a Hotărârii nr. 18 din 13.03.2017 a Consiliului Local Blandești 2017

1