Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 34

Nr.Nume FisierAn

62 Privind donarea materialelor rezultate din demolarea imobilului situat în pc. 764, sat Blândești, comuna Blândești 2017
4 HOTĂRÂRE Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2018 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat ore in folosul c 2018
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
58 Privind aprobarea „ Strategiei de dezvoltare a comunei Blândești pentru perioada 2017-2023” 2017
60 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 ; 2017
61 Privind începerea demersurilor pentru achizitie bazin si executie foraje de mare adâncime; 2017
25 Privind stabilirea disponibilului de pajiste comunala situată în satele Blandesti, Cerchejeni, Soldanesti, aparținând domeniului privat al comunei Blandesti ce poate face obiectul închirierii 2018
26 Privind achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești și alte investiții de interes local pentru comuna Blândești ; 2018
14 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 2018
13 privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani; 2018
15 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești 2018
14 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 2018
49 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
50 Privind întocmirea și depunerea unui proiect de achizitie cu Fonduri Europene a unui buldoexcavator dotat cu diverse utilaje” în cadrul sesiunii M04/6B deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Valea Siretului de Sus” 2017
51 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești 2017
52 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești 2017
1 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2017 2018
83 HOTĂRÂRE privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșa 2017
63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 2017
8 Privind organizarea unui proiect spotiv-educativ"Cupa Prieteniei la Sah" 2018