Blândeşti - Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local