Blândeşti - Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
planul de pregatire pe anul 2012