Blândeşti - Informatii de interes public

 

Lista functiilor plătite din fonduri publice - UAT Comuna Blândești  -30.11.2017Jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor Omului

Regulamentul local referitor la implicarea publicului in eleborarea sau revizuirea Planurilor de urbanism