Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nume
          Comuna Blândești se află asezată în jumătatea sudică a județului Botoșani, de o parte și alta a D.J. 297 Botoșani - Sulița, în bayinul hidrografic al pârâului Burla.
          Relieful are un aspect colinar, specific câmpiei Jijia - Bahlui, repreyentat printr+o succesiune de dealuri și văi. De la vest spre est se succed dl.Gogeasca, dl. Viei, dl. Schimbăturii, dl. Rediu-Roșu, dl. Humăriei, dl. Pârloaga, dl. Macovei, dl. Ciocănești și dl. Cantonului , cu atitudini cuprinse între 200-220 metri.

          Rețeaua hidrografică este tributară pârâului Burla, afluent al Sitnei. Lacurile existente : iazul Cherchejeni de 38 ha, amenajat în anul 1972, cu adâncime între 3-12 m; iazul Dracșani ce însumează 486 ha, cu o lungime de 8 km. de la stăvilar până în sudul satului Bălușenii Noi, cu o adâncime medie de 2,7 m.
          Distanța din centrul de comună, până la municipiul Botoșani este de 16 km.;de târgul Sulița de 8 km.; de satul Cherchejeni de 4 km.
          Comuna Blândești este formată din sate : Blăndești, Cherchejeni, Șoldănești, făcând parte din comunele reorganizate după anul 2004,