Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 148
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 31 Privind construirea unei scene mobile 29/03/2018
2018 30 Privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 29/03/2018
2018 29 Privind modificarea și completarea anexei la Hotărȃrea nr. 4 din 15.01.2018 a Consiliului Local Blȃndești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 29/03/2018
2018 28 Pentru aprobarea documentației privind închirierea terenului în suprafața de 92,84 ha – pajiște comunală aparținând domeniului privat al comunei Blândești, a reprezentanților Consiliului Local Blândești în comisia de evaluare a cererilor și comisia de soluționare a contestațiilor 29/03/2018
2018 27 Privind utilizarea excedentului Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 29/03/2018
2018 18 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de teren în sat Cerchejeni, comuna Blândești, 19/02/2018
2018 15 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 71 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândesti privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani”; 19/02/2018
2018 17 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 74 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani” 19/02/2018
2018 12 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești ; 13/02/2018
2018 13 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 13/02/2018
2018 11 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2018 13/02/2018
2018 9 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 76 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea cofinanțării pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani” 07/02/2018
2018 8 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 75 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani”, 07/02/2018
2018 5 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2017 sem II angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 31/01/2018
2018 7 Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2018 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat ore in folosul comunității 31/01/2018
2018 6 Privind mandatarea primarului comunei Blândești pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Blândești; 31/01/2018
2018 2 Privind aprobarea rețelei școlare propusă pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul UAT Blândești 15/01/2018
2018 3 Privind încheierea unui contract de prestări servicii financiar-contabile 15/01/2018
2018 4 Privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești conform prevederilor art. 38, alin. (3), litera e) și art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 15/01/2018
2018 1 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2017 09/01/2018
1
2
3
4
5
6
7
Inainte