Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 143
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2018 18 Privind aprobarea Raportului de evaluare pentru achiziția unei suprafețe de teren în sat Cerchejeni, comuna Blândești, 19/02/2018
2018 15 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 71 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândesti privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani”; 19/02/2018
2018 17 Pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 74 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani” 19/02/2018
2018 12 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești ; 13/02/2018
2018 13 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 13/02/2018
2018 11 Privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pentru anul 2018 13/02/2018
2018 9 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 76 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea cofinanțării pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani” 07/02/2018
2018 8 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 75 din 26.10.2017 a Consiliului Local Blândești privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani”, 07/02/2018
2018 5 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2017 sem II angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 31/01/2018
2018 7 Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2018 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat ore in folosul comunității 31/01/2018
2018 6 Privind mandatarea primarului comunei Blândești pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Blândești; 31/01/2018
2018 2 Privind aprobarea rețelei școlare propusă pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul UAT Blândești 15/01/2018
2018 3 Privind încheierea unui contract de prestări servicii financiar-contabile 15/01/2018
2018 4 Privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești conform prevederilor art. 38, alin. (3), litera e) și art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 15/01/2018
2018 1 Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pentru anul 2017 09/01/2018
2017 88 HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local, în Consiliul Local Blândesti, a d-lui Vieru Constantin 14/12/2017
2017 82 HOTĂRÂRE privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani pentru aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației 14/12/2017
2017 85 HOTĂRÂRE Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 14/12/2017
2017 86 HOTĂRÂREA privind aprobarea proiectului Acordului de Cooperare între Asociația Audit Public Intern Consult Botoșani și Consiliul Local al comunei Blândești pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern 14/12/2017
2017 84 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 14/12/2017
1
2
3
4
5
6
7
Inainte