Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 118
1
2
3
4
5
6
Inainte
AnNrFisierData
2017 65 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 26/10/2017
2017 66 Privind actualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor aparținând UAT Blândești 26/10/2017
2017 67 Privind aprobarea “Dispoziției de șantier”, „Notei de renunțare” și „Notei de comandă suplimentară” la obiectivul „Reparații scări, gard și cale de acces în incinta sediului Primăriei comunei Blândești, comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 68 Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 44 din 20.07.2017 a Consiliului Local Blândești pentru stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual al Primăriei comunei Blândești 26/10/2017
2017 69 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTIȚIA „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 26/10/2017
2017 70 PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII PENTRU INVESTIȚIA „MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 26/10/2017
2017 71 Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 72 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTIȚIA Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani 26/10/2017
2017 73 PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII PENTRU INVESTIȚIA „Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 74 Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 75 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTIȚIA „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 76 PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII PENTRU INVESTIȚIA „Construire dispensar uman comuna Blândești, județul Botoșani” 26/10/2017
2017 77 Privind aprobarea Documentației pentru obiectivul „CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BLÂNDEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 26/10/2017
2017 64 Privind rectificarea Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2017 29/09/2017
2017 59 Privind aprobarea „ Strategiei de dezvoltare a comunei Blândești pentru perioada 2017-2023”. 14/09/2017
2017 61 Privind începerea demersurilor pentru achizitie bazin si executie foraje de mare adâncime; 14/09/2017
2017 62 Privind donarea materialelor rezultate din demolarea imobilului situat în pc. 764, sat Blândești, comuna Blândești 14/09/2017
2017 63 Privind prelungirea duratei Protocolului privind repartizarea unui spațiu din Grădinița cu program normal nr. 2 localitatea Cerchejeni pentru desfășurarea activitătilor Postului de Poliție al comunei Blândești 14/09/2017
2017 60 HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 14/09/2017
2017 55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 29/08/2017
1
2
3
4
5
6
Inainte