Dispoziţiile Primarului

42/20.05.2021 Privind virarea de credite in Bugetul local pe anul 2021
Dispozitie privind convocarea Cl Blandesti Sedinta ordinara 26.05.2021-41/20.05.2021

Dispozitie privind incetare ASF Plugaru Aurelia - 38/27.04.2021

Dispozitie privind  modificare cuantum ASF fam. Nastasiu Eugenia - 37/27.04.2021

Dispozitie privind  convocare CL Blandesti sedinta 29.04.2021 - 36/23.04.2021

Convocarea Cl in 30.03.2021

DISPOZIȚIE privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe teritoriul comunei Blandesti, în anul 2021