Comisii de Specialitate
  I.Comisia pentru activitati economico-financiare,administrarea domeniului public si privat al comunei,de amenajare a teritoriului si urbanism.
1  Secretar     Grigoruta Grigore    PSD   Consilier
2  Presedinte     Vieru Constantin    P.M.P.   Consilier local
3  Membru     Catichi Petru    ALDE   Consilier

  II.Comisia pentru activitai social-culturale,culte,invatamant,sanatate,familie,protectie copii,munca si protectie sociala,activitati sportive.
1  Secretar     Hutanu Ionut    PNL   Consilier
2  Membru     Baghiceanu Mihaela    PNL   Viceprimar
3  Membru     Damian Constantin    PNL   Consiler
4  Presedinte     Bucsinescu Tudor    PNL   Consilier
5  Membru     Stroisteanu Neculai    PNL   Consilier

  III.Comisia pentru actinitati de Administaratie Publica locala,juridica si de disciplina,apararea ordinii publice,a drepturilor cetatenilor.
1  Presedinte     Ciornohac Constantin    PSD   Consiler
2  Membru     Ciobanu Eugen    PSD   Consiler
3  Secretar     Patrausanu Constantin    PSD   Consilier